EyeCare4You

Konsultföretag inom retailing med fokus på optikbranschen. Affärsutveckling med specialkompetens - bemanningslösningar, ekonomistyrning, turn-around projekt. Driftar butiker, effektivisering, optimering av processer, flöden och resursanvändande.

Eyecare4You Sweden AB, Box 4306, 203 14 Malmö